USŁUGI TŁUMACZENIOWE           TRANSLATION SERVICES

Doświadczenie
Początki mojego doświadczenia językowo-tłumaczeniowego sięgają jeszcze czasów liceum, kiedy to niejednokrotnie pełniłam rolę dobrowolnego tłumacza m.in. na spotkaniach urządzanych w Ambasadzie Francuskiej (gdzie pracował jeden z moich wykładowców, Laurent Guidon). Bardzo wcześnie zaczęłam sama uczyć języka innych, najpierw w ramach prywatnych korepetycji, a potem już współpracując z firmami językowymi, m.in. Metropolitan College, British School, Advantis oraz – najdłużej i do dziś – Future Centre. Dawałam lekcje, a potem prowadziłam kursy głównie angielskiego, ponieważ był to, i nadal jest, zdecydowanie język numer jeden, jeśli chodzi o zapotrzebowanie rynkowe i powszechne stosowanie w rosnącej liczbie branż.


Jako tłumacz pracuję współtworząc od kilku lat zespół warszawskiego Biura Tłumaczeń Diuna, które cieszy się niesłabnącą popularnością i zaufaniem na polskim rynku tłumaczeń. W ramach tej stałej współpracy, a także poza nią, przyjmuję wiele zleceń z bardzo różnorodnych dziedzin, począwszy od prac literackich (tłumaczenia dla Uniwersytetu Warszawskiego, współpraca z wydawnictwem Salix Alba, grant IFIS PAN na badania XVII-wiecznego traktatu łacińskojęzycznego), przez materiały marketingowe (prezentacje, reklamy, broszury informacyjne), dokumenty prawne (tłumaczenia dla największych kancelarii warszawskich), badania i opinie medyczne (poprawność merytoryczna dzięki konsultacjom w ramach stałej współpracy z lekarzem biegle władającym językiem angielskim), umowy (a także statuty i akty założycielskie) i zgłoszenia patentowe, do polskiej wersji gry komputerowej i tłumaczenia książki o polskich ptakach. Nie jest to oczywiście lista wyczerpująca – więcej informacji na temat rodzajów tekstów, z którymi się zetknęłam i które podejmuję się tłumaczyć, znajdą Państwo tutaj.
Experience
My first attempts at translation date back to my High School years, when I acted many times as a volunteering interpreter e.g. at the social gatherings held in the French Embassy in Warsaw (where one of my former teachers, memorable Laurent Guidon used to work at the time). Soon, I took to teaching languages to others, first  giving private lessons, and then based on contracts with language schools, such as Metropolitan College, British School, Advantis and – the cooperation which has been going for over a decade now – Future Centre. I offered mainly English classes,  as it was then, and still is, language number one when it comes to the market demand and its universal use in an ever-growing number of sectors.


As a translator, for several years now I have been a part of the team of Diuna Translation Agency, whose deliveries have been enjoying a continuous popularity and trust among clients in need of translation. As part and apart from this cooperation I have received translation orders in a great variety of categories, to start with literary works (translations for the University of Warsaw, ongoing cooperation with Salix Alba publishing house, grant of IFIS PAN to study a 16th-century Latin treatise), to marketing materials (presentations, advertisements, leaflets), legal documents (translations for leading Warsaw law firms), medical test results, opinions and certificates (accurate terminology  guaranteed by consultations obtained in the course of ongoing cooperation with an English-speaking MD), agreements and contracts (as well as AoAs and MoAs) and patent applications, to end with a Polish  version of a video game and a translation of a book on Polish birds. The above list is far from being exhaustive – you can find further information on the types of texts I’m familiar with and which I can translate for you here.