USŁUGI TŁUMACZENIOWE           TRANSLATION SERVICES

Czemu Serendi to dobry wybór?

Serendi to jednoosobowa działalność gospodarcza, którą prowadzę ja – Ewa Kondracka. Pochodzę z Warszawy, tu mieszkam i pracuję – poza branżą tłumaczeniową, prowadzę także kursy języka angielskiego (głównie firmowe w Future Centre).


Inspiracji, aby pewnego dnia zostać tłumaczem, dostarczyli mi przede wszystkim Tadeusz Boy-Żeleński i Stanisław Barańczak. Wykształcenie językowe dały mi warszawskie uczelnie, a doświadczenie zdobyłam dzięki bardzo częstym wyjazdom za granicę oraz pracy w zawodzie rozpoczętej już niemal piętnaście lat temu, którą dziś wykonuję we współpracy przede wszystkim z Biurem Tłumaczeń Diuna.


Pochodzę z tak zwanej starej szkoły, co oznacza, że nie uznaję fuszerki i osobiście ręczę za to, że zamówione tłumaczenie będzie dobrze, rzetelnie zrobione i oddane na czas. Pomagają mi w tym pakiet Microsoft Office i oprogramowanie CAT, czyli SDL Trados - aby móc w pełni wykorzystywać jego możliwości, ukończyłam odpowiednie szkolenie i zdałam egzamin, dzięki czemu posiadam certyfikat SDL.


Więcej o mojej karierze i historii mogą Państwo przeczytać w obszernym wywiadzie dotyczącym zawodu tłumacza i jego codziennej pracy. Gdyby nie zaspokoił on Państwa ciekawości, chętnie rozwieję wszelkie wątpliwości bezpośrednio

Why is Serendi the right choice?

Serendi is a one-man, or rather one-woman run business, and the woman is no other than me: Ewa Kondracka. I come from Warsaw, and this is also where I live and work; apart from dealing in translations, I also deliver in-company English courses (mainly with Future Centre).


I was inspired to become a translator one day by two exquisite Polish translators and writers: Tadeusz Boy-Żeleński and Stanisław Barańczak. I acquired linguistic education by pursuing studies in Warsaw, while i owe my experience to many long stays abroad and to day-to-day translational practice that has been ongoing for over fifteen years, now primarily with Diuna Translation Agency.


I'm an old-school translator, which means that I allow for no sub-standard work and I give me clients a personal guarantee that the translation they order will be done well, with due diligence and on time. In this task, I am assisted by Microsoft Office pack and CAT software, i.e. SDL Trados - in order to be able to fully tap the potential of the latter I completed a professional training and subsequently passed an exam, which made me a proud holder of the SDL certificate.


If you had any questions concerning the above or anything at all, don't hesitate to contact me.