USŁUGI TŁUMACZENIOWE           TRANSLATION SERVICES

Oryginalnie


Original

“Oryginalność” nie ma tu oznaczać dowolności – niektóre pojęcia, zwłaszcza, jeśli chodzi o teksty ścisłe, są od dawien dawna przyjęte, utarte i używane w niezmiennej formie – wszelka kreatywność byłaby tu zupełnie nie na miejscu. Na tym polu więc jej nie praktykuję, a polegam na zaufanych glosariuszach i słownikach.


Jednak jeżeli zechcą Państwo powierzyć mi tłumaczenie tekstu, który można, a nawet należy potraktować z większą swobodą, to gwarantuję, że jego walory zostaną należycie oddane w wersji docelowej. Dotyczy to przede wszystkim materiałów reklamowych i marketingowych, prezentacji oraz oczywiście literatury pięknej. Teksty z tej kategorii wymagają gruntownej wiedzy na temat idiomów, frazeologii, umiejętności formułowania potoczystych zdań, wymyślania zapadających w pamięć haseł i ogólnej ogłady językowej – a ja to mam we krwi.

„Originality” a used here should not be understood as total freedom – some phrases, especially when it comes to strictly informative texts, have been coined long since, are deeply rooted and used unchanged, so that any creativity in this field would be in fact out of place. In this domain I rely on trusted glossaries and dictionaries.


However, if you would like me to translate a text, which may, or even should be approached more freely, I can guarantee that its qualities will be appropriately rendered in the target version. This primarily applies to advertising and marketing materials, presentations and, of course, to all kinds of literature. The texts that fall under this category require a thorough knowledge of idioms, phraseology, the ability to form smooth sentences and to conceive catchy phrases as well as overall linguistic refinement – which are all second nature to me.