USŁUGI TŁUMACZENIOWE           TRANSLATION SERVICES

Warsztat


Tak jak większość dzisiejszych profesjonalnych tłumaczy, ja również na co dzień korzystam w swojej pracy z narzędzi CAT (Computer Assisted Translation), konkretnie – z programu SDL Trados Studio 2014. Pokrótce: dzięki wyświetlaniu poszczególnych kolejnych segmentów tekstu oryginały i tłumaczenia ma się pewność, że żaden fragment nie zostanie pominięty, z kolei opcja autorskich glosariuszy pozwala na zachowanie poprawności i spójności stosowanych terminów. Opisywanie wszystkich funkcji oprogramowania zajęłoby pewnie kilkanaście stron i zanudziło czytających na śmierć, ale ważne jest to, że znacznie przyspiesza i ułatwia ono proces tłumaczenia.

Oprócz Tradosa używam także standardowego pakietu Microsoft Office, który tworzą przede wszystkim Word, Excel i Power Point. Co prawda znajomość Pakietu Office to umiejętność spotykana dzisiaj w niemal każdym CV, jednak tak naprawdę mało kto umie go w pełni wykorzystać. Ja pracuję z nim już na tyle długo, aby dokumenty, które tworzę, cechowały się przejrzystością, dobrze dobraną czcionką i odstępami interlinii - tak, aby odbiorca nie miał wrażenia zbytniego naćkania - oraz jednolitym krojem poszczególnych części, a także aby nie zawierały błędów, literówek, niepotrzebnych spacji, powtórzonych wyrazów ani tzw. sierot i wdów – krótko mówiąc, aby efekt końcowy robił dobre wrażenie (na tyle, na ile pozwala na to treść źródłowa).

 Tools

I am no exception to most professional translators nowadays in that I use CAT (Computer Assisted Translation) tools in my day-to-day work; more specifically, my programme of choice is SDL Trados Studio 2014. In a nutshell: the side-by- side display of the source and target texts ensures that no passage is omitted, while the option of creating glossaries is a guarantee of accurate, uniform terminology throughout the translated text. To describe all features of the software would surely take dozens of pages and would be tedious for the reader; suffice is to say that it greatly accelerates and facilitates the process of translation.

In addition to Trados, I use Microsoft Office standard pack, that is to say first and foremost Word, Excel and Power Point.

Well, yes, this features in virtually any CV nowadays, but in fact no many people use it well. I've worked with Office long enough for my documents to have clear layout, well-adjusted fonts and appropriate line and paragraph spacing, so that the reader has no impression of graphic clutter. Also, the documents I edit have their individual components harmonized and they are free from spelling errors, repeated words, unnecessary spaces, and the so-called widows and orphans - in short, the final result looks good (of course, as far as possible given the contents of the original text).

 

 

Profesjonalnie


Professional