Przyjmuję tylko tyle zleceń, ile jestem w stanie wykonać z zachowaniem swoich (wyśrubowanych) standardów w uzgodnionym terminie – nawet, jeśli oznacza to, że czasem muszę odrzucić późniejsze bardziej atrakcyjne propozycje. Dlatego też najpierw, przed podjęciem wiążącej decyzji, muszę zobaczyć cały tekst źródłowy lub bardzo obszerną próbkę, aby ocenić, chociażby w przybliżeniu, ilość znaków, i przynajmniej ogólnie zapoznać się z jego specyfiką. Jeśli wykonanie tłumaczenia w sugerowanym terminie – albo w ogóle! – uważam za nierealne, sygnalizuję to od razu, a nie na godzinę przed. Poza tym przyjmuję pewien margines zapasowy na nieprzewidziane zdarzenia siły wyższej, tak, aby nie było miejsca na wymówki typu „wysiadły korki”, „zawiodła komunikacja” czy „cały dzień czułam się jakoś tak pod psem”. Bieżące tłumaczenie, szczególnie te większe, zapisuję w kilku kopiach, aby niestraszna mi była także ewentualna awaria sprzętu. Jeśli okaże się, że tłumaczenie będzie gotowe przed czasem, to wcześniej je Państwu prześlę – nie będę go chomikować do ostatniej chwili, aby sprawić wrażenie, że powstało przy jeszcze większym nakładzie pracy.Podsumowując: jeśli już podejmę się tłumaczenia danego tekstu, na pewno otrzymają je Państwo na czas.


USŁUGI TŁUMACZENIOWE           TRANSLATION SERVICES

I accept only as many orders as I can complete in compliance with my (high set) standards by the time agreed – even if it means that sometimes I have to reject subsequent more attractive offers. Therefore, first, before making a binding decision, I need to see the entire source text or a very large sample, in order to estimate the number of characters, and to get a big picture of its specifics. If, in my opinion, the translation just cannot be done by the suggested time – or at all! – I will inform you accordingly right away rather than one hour beforehand. Moreover, I give a spare margin for unpredictable instances of force majeure to leave no room for excuses such as “the fuse went out”, “city transport failed again” or “I really felt under the weather all day.” I prevent the consequences of a potential equipment failure by keeping several copies of the translations I’m working on, especially when it comes to larger ones. If it turns out that the translation is ready before the time agreed, you will get it earlier – I won’t stow it away from you until last minute just to make an impression that it required oh-so-much effort.To sum up: once I undertake to do the translation, rest assured that you are going to get it on time.

 

 

Terminowo


Timely