Serendi is a one-man, or rather one-woman run business, and the woman is no other than me: Ewa Chojnowska. I come from Warsaw, and this is also where I live and work; apart from dealing in translations, I also deliver in-company English courses (mainly with Future Centre, Sokrates and The Tower).


I was inspired to become a translator one day by two exquisite Polish translators and writers: Tadeusz Boy-Żeleński and Stanisław Barańczak. I acquired linguistic education by pursuing studies in Warsaw, while i owe my experience to many long stays abroad and to day-to-day translational practice that has been ongoing for over fifteen years, which I currently perform under my fully-fledged own translation business.    


I'm an old-school translator, which means that I allow for no sub-standard work and I give my clients a personal guarantee that the translation they order will be done well, with due diligence and on time. In this task, I am assisted by Microsoft Office pack and CAT software, i.e. SDL Trados; to be able to fully tap the potential of the latter, I completed a professional training and subsequently passed an exam, which made me a proud holder of the SDL certificate.


If you had any questions concerning the above or anything at all, don't hesitate to contact me.

PL - EN - FR

Timely


Original


Professional

Co tłumaczę?

Teksty handlowe: ​umowy, zamówienia, akty założycielskie, statuty


Teksty finansowe: opinie bankowe, dokumenty podatkowe, sprawozdania


Teksty marketingowe: prezentacje produktów, materiały informacyjne, broszury, ulotki


Teksty prawne: pisma sądowe, oświadczenia, regulaminy wewnętrzne, ​decyzje urzędowe


Teksty patentowe: ​przede wszystkim medyczne, biologiczne, chemiczne i techniczne


Teksty techniczne: specyfikacje, instrukcje obsługi, regulaminy BHP, normy techniczne


Teksty medyczne: raporty z badań populacyjnych, wyniki badań, wypisy ze szpitala, farmacja


Teksty naukowe: artykuły, opracowania, raporty, wyniki badań i ankiet


Teksty literackie: przekłady książek, wierszy, opowiadań, piosenek i życzeń okolicznościowych


Inne teksty: CV, listy, maile i inne dokumenty prywatne, teksty na strony internetowe, gry

Serendi to jednoosobowa działalność gospodarcza, którą prowadzę ja – Ewa Chojnowska. Pochodzę z Warszawy, tu mieszkam i pracuję – poza branżą tłumaczeniową, prowadzę także kursy języka angielskiego (głównie firmowe w Future Centre,Sokrates The Tower).


Inspiracji, aby pewnego dnia zostać tłumaczem, dostarczyli mi przede wszystkim Tadeusz Boy-Żeleński i Stanisław Barańczak. Wykształcenie językowe dały mi warszawskie uczelnie, a doświadczenie zdobyłam dzięki bardzo częstym wyjazdom za granicę oraz pracy w zawodzie rozpoczętej już niemal piętnaście lat temu, którą dziś wykonuję już jako samodzielna właścicielka prosperującego biznesu.


Pochodzę z tak zwanej starej szkoły, co oznacza, że nie uznaję fuszerki i osobiście ręczę za to, że zamówione tłumaczenie będzie dobrze, rzetelnie zrobione i oddane na czas. Pomagają mi w tym pakiet Microsoft Office i oprogramowanie CAT, czyli SDL Trados - aby móc w pełni wykorzystywać jego możliwości, ukończyłam odpowiednie szkolenie i zdałam egzamin, dzięki czemu posiadam certyfikat SDL.


Więcej o mojej karierze i historii mogą Państwo przeczytać w obszernym wywiadzie dotyczącym zawodu tłumacza i jego codziennej pracy. Gdyby nie zaspokoił on Państwa ciekawości, chętnie rozwieję wszelkie wątpliwości bezpośrednio

Why is Serendi the right choice?

What's on offer?

Czemu Serendi to dobry wybór?

Dotychczas we wszystkich kombinacjach językowych mam na koncie przetłumaczonych około 10 000 stron tłumaczeniowych... przy czym liczba ta z każdym dniem rośnie. Jeżeli nawet takie doświadczenie nie wystarcza Państwu, aby podjąć decyzję, chętnie wykonam krótkie tłumaczenie próbne, aby mogli się Państwo przekonać, że warto ze mną współpracować.


To date, I have translated, in all of my language combinations, approximately 10,000 standard pages... and counting! If you have trust issues and still don't feel quite sure whether your text will be safe with me, try me! I offer short test translations for free so that you can see you're making the right choice.


USŁUGI TŁUMACZENIOWE           TRANSLATION SERVICES

Terminowo


Oryginalnie


Profesjonalnie

Commercial texts: ​agreements, contracts, MoAs, AoAs


Financial texts: bank opinions, tax documents, statements


Marketing texts: product presentations, informational materials, folders, leaflets


Legal texts: court process, declarations, internal rules, ​official decisions


Patent texts: ​primarily medical, biological, chemical and technical ones


Technical texts: specifications, manuals, health and safety rules, technology standards


Medical texts: population studies reports, test results, clinic discharge forms, pharmaceutics


Scientific texts: articles, studies, reports, research and poll results


Literary texts: translations of books, poems, fiction, songs and texts for special events


Other texts: CVs, letters, e-mails and other personal documents, website content, games